دوره های آموزشی

_

دوره های آموزشی ما

_

دوره جامع آرایشگر شو

دوره جامع کوتاهی مردانه

دوره جامع کوتاهی زنانه

دوره گریم

دوره ترمیم موی مردانه

ارتقا سطح آرایشگری

دوره ارتقا سطح کوتاهی

کوتاهی

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

اصلاح مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

سبیل

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

استایل مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

تراشیدن صورت

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

ماسک صورت رایگان

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
تماس با مجموعه
۰۲۱۲۶۳۲۷۸۶۱