دوره گریم (معادل سازی چهره)

دوره گریم ( معادلسازی چهره )

دوره معادلسازی چهره طی یک هفته برگزار میگردد. 

لازم به ذکر است که یکی از پولسازترین لاین ها و شاخه های آرایشگری مردانه گریم داماد است که با شرکت در این دوره و یادگیری مطالب به صورت علمی و تئوری هنرجویان میتوانند درآمد خود را افزایش دهند. 

محل قرارگیری فیلم معرفی
دوره گریم
تماس با مجموعه
۰۲۱۲۶۳۲۷۸۶۱

فرم ثبت نام کلاس