ارتقا سطح کوتاهی

دوره ارتقا سطح کوتاهی

دوره ارتقا سطح کوتاهی طی یک هفته برگزار میگردد و مخاطب آرایشگرانی هستند که حداقل یکسال سابقه کار دارند و جهت رفع اشکال و بدست آوردن مطالب و تکنیک های جدید در این دوره میتوانند شرکت کنند. 

محل قرارگیری فیلم معرفی
ارتقا سطح کوتاهیی
تماس با مجموعه
۰۲۱۲۶۳۲۷۸۶۱

فرم ثبت نام کلاس